Nasze doświadczenie i współpraca z  międzynarodowymi partnerami pozwala nam na projektowanie i budowę instalacji o dowolnie dużych mocach   

Naszym priorytetem jest dobór komponentów o najwyższej jakości co oznacza 99 procent bezawaryjnej pracy przez minimum 30 lat. 
Gwarantujemy rygorystyczne testy, międzynarodowe certyfikaty jakości oraz rozwiązania systemowe w pełni zintegrowane z siecią dystrybucji

Nasza filozofia pracy to więcej niż zwykłe specyfikacje i rysunki technicze.
Nasze projekty zawierają kompletną mapę działań, pozwalającą inwestorowi przejść przez cały proces administracyjny - od wystąpienia o warunki zabudowy, poprzez wniosek o wydanie warunków przyłączenia, po wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację podwykonawczą. 

Projektowanie, to dla nas również nadzór autorski, prowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień realizacyjnych i rozwiązywanie problemów pojawiających się na wszystkich etapach procesu. 

Projektowanie instalacji, to konieczność uwzględnienia między innymi:

 • Podstaw formalno-prawnych inwestycji

 • Rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia

 • Powierzchni nieruchomości i dotychczasowy sposób jej wykorzystania 

 • Budowy geologicznej, warunków glebowych, klimatu i nasłonecznienia

 • Poziomu wód powierzchniowych i terenów zalewowych 

 • Konstrukcja nośna, String-box’y, Inwertery, Transformatory

 • Sterownia / budynki techniczne

 • Infrastruktura towarzysząca

 • Technologia budowy i montaż instalacji

 • Technologia eksploatacji planowanej instalacji

 • Warianty przedsięwzięcia

 • Wariant proponowany do realizacji

 • Alternatywny wariant lokalizacyjno-techniczny

 • Wariant polegający na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia

 • Możliwość oddziaływania na środowisko

 • Wpływ na środowisko przyrodnicze i gruntowo-wodne

 • Emisja hałasu, odpadów

Projektowanie instalacji 

Przy tworzeniu projektów i analiz biznesowych ściśle współpracujemy z:

Projekt instalacji 
5 x 99,54KW

Dokumentacja powykonawcza 

Schemat Paneli 

Projekt instalacji  

KONTAKT

Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach....
GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

39 Mark Road , 
Hemel Hempstead, Herts, 
Buckinghamshire, HP2 7DN, 
United Kingdom

REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82

Spółka zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,