REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 48 695 478 475
Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82


GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

Spółka zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,


WIĘCEJ

AGRO Fotowoltaika

Secjalistyczne
Rolnicze instalcje fotowoltaiczne

Terminu agrivoltaic jako pierwszy użył zespół francuskich naukowców pod przewodnictwem Christophe'a Dupraza. Zasadniczo, koncepcja Agro-fotowoltaiki oznacza takie zaprojektowanie i umieszczenie paneli fotowoltaicznych aby nie tylko nie kolidowały z uprawami ale zmniejszały parowanie, tworzyły lepszy mikroklimat i zwiększały plony. 
Pierwsze pole badawcze w Montpellier we Francji wykazało, że systemy agrivoltaic mogą być rzeczywiście bardzo skuteczne: wzrost globalnej produktywności może wynosić od 35 do 73%. Podobne efekty osiągneli naukowcy Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems w pobliżu jeziora Bodeńskiego. PW projekcie wykorzystano moduły bifacialne które zajmowały około 1/3 hektara....

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat. 
To dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje. Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje. te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostanich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 
W połowie roku 2020 w Polsce zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW a na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana może wynieść ponad 1,2 GW.  
Ten olbrzymi wzrost zainteresowania energetyką słoneczną spowodowany jest dwoma podstawowymi czynnikami....

WIĘCEJ

Analiza opłacalności Instalcji PV na użytek własny firmy

Dla dużej instalacji o mocy powyżej 100 KWp 

Analiza opłacalności 
Komercyjnej farmy fotowoltaicznej

Dla farm PV oraz dużych  instalacji gruntowych

WIĘCEJ

WIĘCEJ

W przypadku odbiorców przemysłowych najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV są obecne i planowane zużycia a co za tym idzie koszty energii. 
Ceny energii wciąż rosną a dodatkowo, od października 2020 pojawia się nowa opłata, tzw. opłata mocowa. O dokładnej wartości tej opłaty decyduje Urząd Regulacji Energetyki jednak wstępne szacunki przewidują jej wysokość na 70 zł za każdą MWh. 
Co najważniejsze firmy posiadające instalacje OZE są z tej opłaty zwolnione. 

Nawet najprostsza analiza tych kosztów przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na energię powoduje, że własna elektrownia fotowoltaiczna powoli staje się koniecznością…

Analiza opłacalności instalcji PV na użytek własny

Dla dużej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 KWp 

Budowa i montaż

Projekty
i pozwolenia

Konsultacje i analizy

Zajmujemy się pełnym procesem inwestycyjnym dużych instalacji fotowoltaicznych. 
Projektujemy i koordynujemy inwestycję, od biznes planu poprzez nadzór budowlany po kontrakty PPA. 
Przygotowujemy dokumentację, składamy wszelkie wnioski i prowadzimy kompletny proces administracyjny. 
Pomagamy w finansowaniu, poszukujemy najlepszych programów wsparcia i komercyjnych narzędzi finansowych. 

Naszym priorytetem jest dostarczenie najbardziej efektywnych ekonomicznie i technologicznie rozwiązań. 
Nasze cele to maksymalna wydajność, opłacalność i optymalizacja biznesowa inwestycji. 

Jesteśmy niezależną firmą projektową i bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę.
Wierzymy w uczciwość reguł biznesowych, transparentność budżetów, obliczeń i procesów. 

 

Zawsze pracujemy z najlepszymi firmami. Naszym priorytetem jest dobór komponentów najwyższej jakości i ponad 99% bezawaryjnej pracy przez minimum 30 lat.
Ponieważ gwarantujemy finansowo zaprojektowane uzyski (Gwaracja opłacalności / Umowy EPC) pracujemy wyłącznie z najlepszymi producentami paneli, falowników oraz konstrukcji montażowych. 

WIĘCEJ

Spółdzielnie energetyczne dają możliwość uzyskania daleko idących korzyści w zakresie zarządzania energią. Zgodnie z założeniami ustawu z 19 lipca 2019 spółdzielnie energetyczne korzystać mogą z systemu upustów przeznaczonego wcześniej jedynie dla prosumentów. 

  • Prosumencki system rozliczania na zasadzie upustów
  • Brak opłat opłat z tytułu OZE
  • Brak opłaty kogeneracyjnej 

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Spółdzielnie Energetyczne

Jeżeli zastanawiasz się nad dobrą inwestycją, to warto porozmawiać o farmie fotowoltaicznej 
Wspólnie zastanowimy się nad koncepcją, opracujemy oceny rzeczywistych zysków a na bazie zebranych informacji przygotowujemy wstępny biznes plan. Przedyskutujemy efektywności energetyczną Twojej firmy, specyfikę zużycia i koszty energii oraz przeanalizujemy możliwości realizacji....

Finansowanie inwestycji

Farmy fotowoltaiczne są jednym z najbardziej bezpiecznych i opłacalnych inwestycji. Jednak mało kto jest w stanie finansować budowę bez zewnętrznych źródeł kapitału.
Dlatego dla naszych Klientów przygotowujemy szeroki wachlarz różnego rodzaju instrumentów finansowych od standardowych lesingów i kredytów po dotacje i dopłaty ze środków UE...

Nasze doświadczenie i współpraca międzynarodowymi partnerami pozwala nam na projektowanie i budowę instalacji o dowolnie dużych mocach.
Nasza filozofia pracy nie ogranicza się do specyfikacji i rysunków technicznych ale zawiera kompletną mapę działań - od wystąpienia o warunki zabudowy, poprzez wniosek o wydanie warunków przyłączenia, po wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację powykonawczą...