REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 48 695 478 475
Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82


GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

Spółka zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,


Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za końcowy wynik
Gwarantujemy finansowo jakość naszej pracy

Pracujemy z najlepszymi firmami. Naszym priorytetem jest dobór komponentów najwyższej jakości i 99% bezawaryjnej pracy przez minimum 30 lat.
Nie sprowadzamy i nie sprzedajemy sprzętu.
Nie jesteśmy hurtownią ani dystrybutorem żadnej marki, producenta czy firmy montażowej. Jesteśmy niezależną firmą projektowo-developerską. 

Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach....

KONTAKT

Budowa i montaż instalacji

Przykładowa umowa EPC

Umowy EPC

Energy Performance Contracting

Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting) opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii.

Inaczej mówiąc, jeżeli zrealizowana instalcja nie produkuje zakontraktowanych ilości energii, wykonawca inwestycji ponosi z tego tytułu określone w umowie konsekwencje a Klient otrzymuje rekompensatę mającą za zadanie przywrócić założony na etapie kontrakowania biznes plan. 

Oznacza to „gwarantowane oszczędności", zabezpiecznie finansowe i minimalizajcę ryzyka, którą ponosi Klient w przypadku inwestycji w OZE. 

Choć istnieje ogromna liczba definicji EPC w Europie, Dyrektywa Efektywności Energetycznej 2012/27/(EDD) określa ją w następujący sposób:

umowa o poprawę efektywności energetycznej” oznacza umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub usługa) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”