Farmy fotowoltaiczne 

Przemysłowe instalacje PV

Projektowanie i nadzór 

Finansowanie i programy UE

Zarządzanie produkcją

Modele sprzedaż energii 

Aukcje i umowy PPA

 

Jesteśmy niezależnym biurem projektowym.
Specjalizujemy się w dużych instalacjach fotowoltaicznych, magazynach energii i hybrydowych systemach OZE.
Zajmujemy się pełnym procesem inwestycyjnym. Projektujemy i koordynujemy inwestycję, od biznes planu poprzez nadzór inwestorski i budowlany po aukcje URE i kontrakty cPPA. 
Przygotowujemy dokumentację, składamy wszelkie wnioski i prowadzimy kompletny proces administracyjny. 
Pomagamy w finansowaniu, poszukujemy najlepszych programów wsparcia i komercyjnych narzędzi finansowych. 

Naszym priorytetem jest dostarczenie najbardziej efektywnych ekonomicznie i technologicznie rozwiązań. 
Nasze cele to maksymalna wydajność, opłacalność i optymalizacja biznesowa inwestycji. 
Bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę. 
Wierzymy w uczciwość reguł biznesowych, transparentność budżetów, obliczeń i procesów. 

WIĘCEJ

AGRO Fotowoltaika
Specjalistyczne
rolnicze instalacje
fotowoltaiczne 

W przypadku odbiorców przemysłowych najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV są obecne i planowane zużycia, a co za tym idzie koszty energii. 
Ceny energii wciąż rosną a dodatkowo, od października 2020 pojawia się nowa opłata, tzw. opłata mocowa. Dokładną wartości tej opłaty ustala Urząd Regulacji Energetyki jednak wstępne szacunki przewidują jej wysokość na 70 zł za każdą MWh. 
Co najważniejsze firmy posiadające instalacje OZE są z tej opłaty zwolnione. 

Nawet najprostsza analiza tych kosztów przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na energię powoduje, że własna elektrownia fotowoltaiczna powoli staje się koniecznością…

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Analiza opłacalności Instalacji PV na użytek własny

Dla dużej instalacji o mocy powyżej 100 KWp 

Terminu agrivoltaic jako pierwszy użył zespół francuskich naukowców pod przewodnictwem Christophe'a Dupraza. Zasadniczo, koncepcja Agro-fotowoltaiki oznacza, że panele słoneczne i uprawy żywności są łączone na tym samym terenie. Skutkuje to największą efektywnością wykorzystania gruntów.

Pierwsze pole badawcze w Montpellier we Francji wykazało, że systemy typu agrivoltaic mogą być rzeczywiście bardzo skuteczne. Wzrost globalnej produktywności może wynosić od 35 do 73%. Podobne efekty osiągneli naukowcy Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems w pobliżu jeziora Bodeńskiego.

W projekcie wykorzystano moduły bifacialne które zajmowały około 1/3 hektara....

WIĘCEJ

Nasi partnerzy 

Analiza opłacalności 
Komercyjnej farmy fotowoltaicznej

Dla farm PV oraz dużych  instalacji gruntowych

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat. 
To dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje. Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje, te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostatnich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 
W połowie roku 2020 w Polsce zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW,
a na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana może wynieść ponad 1,2 GW.  
Ten olbrzymi wzrost zainteresowania energetyką słoneczną spowodowany jest dwoma podstawowymi czynnikami...

GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

39 Mark Road , 
Hemel Hempstead, Herts, 
Buckinghamshire, HP2 7DN, 
United Kingdom

REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82

Spółka zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,